Saturday, February 27, 2010

Biografi Muhammad Bin Abdullah


Tajuk Buku : Biografi Muhammad bin Abdullah
Pengarang : Zulkifli Mohd. Yusoff, Noor Naemah Abd. Rahman
Penerbit : PTS Islamika
Terbitan : 2010
Halaman : 496 mukasurat
Harga : rm35.00


Buku ini ditulis menggunakan pendekatan moden dengan gaya bercerita yang santai dan bahasa yang mudah difahami. Setiap peristiwa dilakarkan secara terperinci dan seimbang supaya pembaca dapat menghayati dan menyelami kehidupan seorang individu yang berterusan mempengaruhi sejarah dengan lebih berkesan.

Biografi Muhammad bin Abdullah menyorot sejarah dan perjalanan hidup nabi terakhir dari sebelum lahir sehingga akhir hayat. Ia merangkumi kisah suka duka, cabaran dan rintangan yang dilalui sepanjang perjuangannya menyampaikan kebenaran.

Kandungan buku ini elok dan sesuai sebagai pembacaan bagi golongan yang baru mengenali Islam dan yang mahu mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang riwayat hidup seorang nabi dan rasul. Bukan semua pembaca suka membaca buku-buku ilmiah tentang Islam yang agak berat dengan istilah Arab. Sebagai seorang saudara baru, bentuk penulisan seperti buku ini akan dibeli dan dibaca.”
- Aliya Yeoh, pendidik -

“Membaca sirah beliau nyata membuka pemikiran dalam konteks perencanaan strategi pentadbiran. Kebijaksanaan beliau bersama sahabat nyata memukau pengkaji-pengkaji pengurusan strategik. Mungkin satu penulisan khusus boleh dilakukan oleh mereka yang berminat.”
-Prof. Dr. Muhd Kamil Ibrahim, pengarah UiTM Segamat & penulis bestseller Travelog Haji -

“Dapat dibaca dan dihayati oleh semua peringkat usia. Inilah buku sirah terbaik yang pernah ditulis untuk mereka yang baru mengenali nabi.”
-Zamri Zainal Abidin, penerbit Duniaku Buku, radio IKIM.fm-

“Buku ini bukan sahaja wajar dijadikan hadiah kepada bukan Islam, malah kepada remaja Islam hari ini yang lebih mengenali ikon-ikon hiburan berbanding Nabi Muhammad.”
-Maizura Ederis, Majalah Millenia Muslim -

“Pengarang berjaya membawa karya ilmuan tentang sejarah Islam ke tahap yang mampu mengatasi novel-novel cinta dan karya popular di pasaran! Gaya penulisan bahasa Melayu yang mudah difahami, olahan yang menarik, selain perjalanan cerita yang mudah diikuti menjadikan buku ini sesuai dibaca dan dihayati oleh pelbagai peringkat umur. Terasa seperti membaca sebuah novel walaupun hakikatnya ia sebuah karya bersifat ilmiah dan sesuai menjadi bahan rujukan.”
-Lelucon, blogger -


Isi Kandungan Buku:


Sejarah Muhammad Bin Abdullah
Ibrahim Membina Bangunan Kaabah
Bagaimana Sikap Syirik Masuk ke Semenanjung Arab
Bagaimana Agama Yahudi Bertapak di Semenanjung Arab
Bagaimana Kristian Masuk ke Semenanjung Arab
Abarahah Ingin Meruntuhkan Kaabah
Bagaimana Farsi Pula Bertapak di Yaman
Mekah Kembali Diperintah Oleh Keturunan Ismail
Sejarah Abdul Muttalib Menggali Zamzam
Abdul Muttalib Melaksanakan Nazamya Menyembelih Salah Seorang Anaknya Kelahiran Muhammad Bin Abdullah
Muhammad Bin Abdullah Menjadi Anak Susu Halimah Saadiah
Muhammad bin Abdullah Dipelihara Oleh Abdul Muttalib dan Abu Talib
Muhammad bin Abdullah lkut Abu Talib Keluar Berniaga ke Syam
Pemeliharaan Tuhan Kepada Muhammad Bin Abdullah
Muhammad bin Abdullah Berniaga Dengan Harta Siti Khadijah
Muhammad bin Abdullah Meletakkan Hajarul Aswad ke Tempatnya

Dakwah Pada Zaman Mekah
Muhammad bin Abdullah Bersendirian dan Beribadah di Gua Hira'
Muhammad bin Abdullah Dilantik Sebagai Rasul
Muhammad bin Abdullah Diperintahkan Menyampaikan Dakwah
Muhammad bin Abdullah Berdakwah kepada Keluarga Terdekat
Quraisy Meminta Abu Talib Menghentikan Dakwah Muhammad
Walid bin Mughirah Datang Berbincang dengan Muhammad
Quraisy Mula Berkeras dengan Islam
Abu Zar Masuk Islam
Quraisy Mencabar Muhammad bin Abdullah
Kisah Nadr bin AI-Harith
Quraisy Menyeksa Orang Islam

Hijrah Ke Habsyah
Umar Masuk Islam
Bagaimana Quraisy Menyakiti Muhammad
Quraisy Membuat Tawaran Baru kepada Muhammad
Uqbah binAbi Mu'ayyat Meletakkan Najis Ketika Muhammad Sedang Sembahyang
Quraisy Memboikot Suku Abdul Muttalib
Tahun Kesedihan
Muhammad bin Abdullah Ke Taif
Jin Menerima Dakwah Muhammad
Quraisy Menghantar Wakil Bertemu Najasyi
Najasyi Masuk
Islam Israk Mikraj
Sikap Orang Islam dan Quraisy ke atas Israk Mikraj
Peristiwa Bulan Terbelah
Muhammad bin Abdullah Menemui Suku-Suku lain Pada Musim Haji

Hijrah Ke Madinah
Aus dan Khazraj beriman kepada Muhammad
Mus'ab bin Umair Duta Islam yang Pertama
Ketua Suku AI-Dawusi Masuk Islam
Perjanjian AI-Aqabah Kedua
Hijrah ke Madinah
Perancangan Quraisy Hendak Membunuh Muhammad
Muhammad dan Abu Bakar Berangkat
Asma' Binti Abu Bakar Menghadapi Abu Jahal
Suraqah bin Malik Mengejar Muhammad
Muhammad Singgah di Tempat Ummu Ma'bad
Persiapan Orang Madinah untuk Menyambut Muhammad Pembinaan Masjid Nabi
Masyarakat Islam Teladan
Kumpulan Pengintip Untuk Menyekat Ekonomi Quraisy
Tentera Islam dan Tentera Musuh Sampai di Badar

Peperangan Badar
Perangan Bermula Dengan Satu Lawan Satu
Kisah-Kisah Sahabat Dalam Perang Badar
Tentera Lari
Berita Kemenangan Islam di Badar
Tawanan Badar
Abu Sufyan Menyerang Madinah
Peperangan Ghatafan
Peperangan Keturunan Qainuqa'
Pasukan Pengintip Zaid
Peperangan Uhud
Tentera Islam Bergerak ke Uhud
Abu Dujanah Mendapat Pedang Muhammad
Arahan Muhammad kepada Pasukan Pemanah
Persiapan Tentera Bukan Islam
Pertempuran Bermula dan Bendera Tumbang
Kisah-Kisah Sahabat di Uhud
Zubair Menyelamatkan Tentera Islam
Bendera Musuh Rebah Kali Kesembilan dan Tentera Berundur Pasukan Pemanah Turun Dari Bukit dan Pasukan Khalid Menyerang Dari Belakang
Nusaibah Mempertahankan Muhammad
Tentera Islam Berkumpul di Atas Bukit Uhud

Peperangan Khandak
Muhammad Dan Tentera Islam Mengejar Tentera Musuh
Pasukan Tentera Abu Salamah Mengalahkan Keturunan Asad Abdullah Bin Unais Menggagalkan Perancangan Keturunan Huzail AI-Huzaili
Amru bin AI-Ash Masuk Islam
Peristiwa Syuhada ' Perigi Ma 'unah
Peristiwa Maa' AI-Raji'
Keturunan Nadhir Mengkhianat
Peperangan Zat al-Riqa
Peperangan Daumatul Jandal
Peperangan Badar
Yahudi Suku Khaibar Menggerakkan Ahzab
Muhammad dan Para Sahabat Menggali Khandak iaitu Parit
Kisah Jabir Bin Abdullah
Muhammad Menyampaikan Jadual Allah
Tentera Ahzab Tiba
Keturunan Quraizah Mengkhianati Perjanjian
Kisah Ali Menga!ahkan Pahlawan Arab yang Paling Digeruni Bantuan Allah dan Kisah Nu'aim bin Mas'ud
Kisah Huzaifah dan Tentera Ahzab Tewas

Peperangan Keturunan Quraizah
Tentera Islam Menyerbu Kubu Keturunan Quraizah
Saad Bin Muaz Menghukum Keturunan Quraizah
Hamlatul Kharta'
Kisah Sumamah bin Usal
Pasukan Tentera Memerangi Keturunan Asad
Peperangan Keturunan Lahyan
Muhammad Menziarahi Kubur Siti Aminah
Peperangan Ghabah
Pasukan Tentera Zil Hissoh
Pasukan Tentera Abu Ubaidah
Pasukan Tentera Jamum dan Pasukan Tentera 'Is
Di bawah Pimpinan Zaid bin Harithah
Peperangan Keturunan Mustaliq
Kisah Juwairiah binti AI-Harith
Sebab Turun Surah AI-Munafiqun
Kisah Siti Aisyah dan Ujian untuk Umat Islam

Perjanjian Hudaibiah
Muhammad Berhenti di Hudaibiah
Kisah Urwah bin Mas'ud
Perjanjian AI-Rhidwan
Persetujuan dan Perjanjian
Ujian Keyakinan Umat Islam
Kisah Abu Basil
Peperangan Khaibal
Yahudi Madinah Cuba Menghalang Tentera Islam
Yahudi Khaibar Meminta Bantuan Keturunan Ghatafan
Bantuan Datang
Amir bin Maslamah Menghiburkan Tentera Islam Dengan Nasyid dalam Perjalanan
Muhammad Berdakwah Kepada Yahudi Sebelum Perang

Peperangan Khaibar
Pertempuran di Kubu Na'im
Pembukaan Kubu Na'im di Tangan Ali
Pembukaan Kubu al-Sa'ab bin Muaz
Pembukaan Kubu AI-Zubail
Pembukaan Kubu Ubay
Pembukaan Kubu Nazal
Sofiyyah binti Huyay bin Akhtab Masuk Islam
Pembukaan Kubu Katibah
Kisah Kananah dan Rubayya' Dibunuh
Muhajirin Habsyah Sampai
Berita Pembukaan Khaibar Sampai ke Mekah
Operasi Lanjutan kepada Suku-Suku Ahzab
Umrah al-Qadha
Khalid al-Walid Masuk Islam

Perutusan Muhammad Kepada Pemerintah
Utusan Muhammad kepada Raja Rom
Muhammad Menghantar Utusan kepada Amir Damsyik Muhammad Menghantar Utusan kepada Pemerintah Mesir Muhammad Menghantar Utusan Kepada Najasyi
Muhammad Menghantar Utusan Kepada Raja Parsi
Muhammad Menghantar Utusan Kepada Raja Bahrain
Muhammad Menghantar Utusan Kepada Pemerintah Yaman Pasukan Tentera Shuja' Kepada Bani Hawazin
Pasukan Tentera Ghalib Kepada Bani Munawwih
Pasukan Tentera Kaab bin Umair ke Zat al-Atlah
Peperangan Mu'tah
Khalid Memimpin Tentera Islam
Amru bin As Memimpjn Pasukan Tentera Zat AI-Salasil
Pasukan Tentera AI-Khader di Bawah Pjmpinan Abu Ubajdah

Pembukaan Kota Mekah
Quraisy Melanggar Perjanjian
Abu Sufyan Merayu Disambung Perjanjian
Muhammad Bersiap bagi Pembukaan Mekah
Peristiwa Hatib bjn Abi Baltaah
Keturunan Sulaim Menyerahkan Tentera kepada Muhammad
Abu Sufyan Masuk Islam
Abu Sufyan Menyerahkan Mekah
Tentera Islam Masuk Mekah
Muhammad Memasuki Mekah
Peristiwa-Peristiwa di Mekah
Janji Setia Penduduk Mekah

Peperangan Hunain
Pasukan Tentera Dari Mekah
Hawazin Bersiap Menyerang Mekah
Pertempuran di Wadi Hunain
Seratus Pahlawan
Muhammad Mengepung Taif
Belum Jadualnya lagi Taif Dibuka
Pembahagjan Harta Rampasan Perang
Ansar Mendapat Muhammad
Muhammad Memulangkan Tawanan Hawazin
Hawazin Menerima Islam


Peperangan Tabuk
Persiapan Menuju ke Tabuk
Pengorbanan Sahabat Muhammad
Kisah-kisah dalam Perjalanan ke Tabuk Operasi Sepanjang Perjalanan
Kisah Hercules
Tentera Islam Pulang ke Madinah
Arahan Supaya Masjid Dhirar Dibakar
Kisah Kaab bin Malik
Operasi Munafik


Kewafatan Muhammad Bin Abdullah
Pasukan Tentera Khalid kepada Keturunan Harith bin Kaab
Turunnya Surah Al-Nasr
Haji Wada'
Khutbah Haji Wada' Muhammad Memilih Bertemu Allah
Khutbah Muhammad Ketika Sakit
Muhammad Meminta Abu Bakar Menjadi Imam
Khutbah Wada'
Muhammad Menghadapi Saat-Saat Kematian Perbincangan Antara Muhajirin dan Ansar
Pengiktirafan Muhajirin dan Ansar kepada Abu Bakar

Related Posts :No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin